HOE WERKT HET?

Een lagere huurprijs zonder dat u hoge kosten hoeft te maken. Op deze pagina leggen we u precies uit wat Lagerehuur doet en hoe we te werk gaan. Lagerehuur is onderdeel van Stevens & Partners Legal Real Estate Management.

ONDERZOEKSFASE

STAP 1:
INTAKE EN VASTLEGGING traject

Ten eerste leggen wij u uit hoe wij werken en welke informatie wij van u nodig hebben. Als u besluit met ons in zee te gaan, ontvangt u van ons een opdrachtformulier. U betaalt eenmalig € 250,- excl. btw en wij gaan direct voor u aan de slag. Onze juristen onderzoeken uw situatie en wij leggen het vervolgtraject vast. 

 

Kosten € 250,00

STAP 2: 
ONDERZOEK naar uw situatie 

Aan de hand van de door u verstrekte informatie bepalen wij uw juridische positie. Wij bekijken uw huurovereenkomst en enkele overige stukken om te bepalen of uw situatie voldoet aan de eisen die de wet stelt om uw huurprijs te kunnen laten toetsen. 

Als uw huurprijs wettelijk kan worden getoetst, dan schakelen wij direct een taxateur in. De taxateur bepaalt op basis van de wettelijk voorgeschreven berekeningsmethode of uw huurprijs inderdaad te hoog is. 

Uw verhuurder is tijdens deze onderzoeksfase níet op de hoogte van uw contact met Lagerehuur. Pas in de volgende fase: de onderhandelingsfase treedt Lagerehuur, na overleg met u, in contact met uw verhuurder.

Als uw huurprijs nog niet kan worden getoets aan de wet, dan laat Lagerehuur u weten op welk moment u hiervoor wel in aanmerking komt. Vanzelfsprekend nemen wij tegen die tijd contact met u op.

ONDERHANDELINGSFASE & AFWIKKELING

STAP 3:
contact verhuurder

Als uw huur daadwerkelijk te hoog is, treedt Lagerehuur in contact met uw verhuurder. Wij laten uw verhuurder weten dat uw huurprijs te hoog is en vragen uw verhuurder of er bereidheid bestaat om gezamenlijk tot een huurprijsaanpassing te komen.

Het onderhandelingstraject met uw verhuurder
Wij leggen in een gesprek aan uw verhuurder uit waarom wij denken dat een huurprijsverlaging reëel is. Lagerehuur beschikt over een landelijk netwerk van ervaren taxateurs. Zij geven aan de hand van o.a. de grootte van uw bedrijfsruimte, de hoogte van uw huurprijs en de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten bij u in de buurt, een goed beeld van de redelijkheid van uw huidige huurprijs. In het onderhandelingstraject verliezen wij de goede verstandhouding met uw verhuurder uiteraard nooit uit het oog.

Uw wettelijk recht
Als uw verhuurder niet bereid is mee te werken, u onnodig op kosten jaagt, het traject opzettelijk vertraagt of niet mee wil werken aan het gezamenlijk benoemen van een deskundige, beëindigen we het onderhandelingstraject. Dan maken we gebruik van het u toekomende recht en verzoeken wij de rechter om een deskundige te benoemen. Dit is echt een uitzondering. In vrijwel alle door Lagerehuur behandelde zaken is de huurprijsverlaging zonder tussenkomst van de rechter tot stand gekomen.

STAP 4:
VASTLEGGING AFSPRAKEN
 

Als Lagerehuur een nieuwe huurprijs heeft gerealiseerd, zorgen wij ervoor dat alle, met de verhuurder gemaakte, afspraken correct wordt vastgelegd. Verder lopen we met u door de gemaakte afspraken heen. Is iets niet duidelijk, dan leggen wij het graag aan u uit.

STAP 5:
FINANCIELE AFWIKKELING 


Nadat alle afspraken zijn vastgelegd, ontvangt u onze nota. Het honorarium van Lagerehuur bestaat uit een percentage van de gerealiseerde huurprijsverlaging. Omdat u Lagerehuur betaalt uit de huurbesparing, maakt u dus geen extra kosten!

Lagerehuur biedt u twee betalingsmogelijkheden:

1) U betaalt ons honorarium ineens
 tegen 20% van de gerealiseerde huurprijsverlaging over 5 jaar.

2) U betaalt ons honorarium in 12 maandelijkse termijnen tegen 25% van de gerealiseerde huurprijsverlaging over 5 jaar.

Hieronder lichten wij de twee mogelijkheden uitgebreid toe. Middels het rekenvoorbeeld kunt u direct zien welke optie het beste bij u past.

Kosten op basis van no cure no pay

DE KOSTEN UITGELEGD

NO CURE NO PAY


Naast het intake- en opstartbedrag van eenmalig €250,- excl. btw, werken wij volledig op basis van no cure no pay, daarin is Lagerehuur uniek in Nederland. No cure no pay betekent dat u alleen een nota ontvangt als uw huurprijs omlaag gaat. Wij nemen de kosten voor deskundigen, proceskosten, taxatiekosten, advocaatkosten etc. voor onze rekening. Wanneer Lagerehuur aan het einde van het traject geen huurverlaging heeft kunnen realiseren, sturen wij u geen nota.

Hebt u hier vragen over?
Begrijpt u de berekeningen niet?
Bel of mail ons gerust.
We leggen het u graag uit.


REKENVOORBEELD BETALING

Huidige huur per maand (€)

Verwachtte verlaging (%)

Toon berekening per:

Betalingsmogelijkheid:

Betalings mogelijkheid:

Let op: dit is een voorbeeldberekening.

Uw kosten ...    
Uw huidige kosten ... ...  
Uw huurverlaging ... ...  
... te betalen vergoeding ...   ...

 

   
Uw besparing ...    
U bespaart in het 1e jaar ... ...  
U bespaart in het 2e jaar ... ...  
U bespaart in het 3e jaar ... ...  
U bespaart in het 4e jaar ... ...  
U bespaart in het 5e jaar ... ...  
     
Totaal voor de komende 5 jaar    
Uw huidige kosten voor de komende 5 jaar ...  
Uw huurverlaging voor de komende 5 jaar ...  
Totaal te betalen vergoeding voor de huurverlaging ...  
Uw totale besparing de komende 5 jaar   ...

Door de unieke no cure no pay regeling bespaart u meteen al in het eerste jaar. Met de vrijgekomen middelen kunt u direct investeren in uw winkel. Voor veel ondernemers is het absoluut noodzakelijk om te investeren en te innoveren om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.