DevraagvandemaandFebruari

DE VRAAG VAN DE MAAND: Doet een huurder er goed aan om zelf met zijn verhuurder in onderhandeling te treden?

Meest gehoorde mening: JA
Mening van LAGEREHUUR.NL: NEE! NIET DOEN!
Uw mening: laat u horen!

Een wijdverspreid advies is dat het altijd de voorkeur verdient dat huurder en verhuurder samen proberen om tot een huurprijsaanpassing te komen. Ik ga in deze blog in op de voordelen en nadelen van het zelf maken van huurprijsafspraken. Uiteindelijk maak ik de balans op. Ik ben benieuwd naar uw reactie!

Voordelen:
Als partijen samen tot een oplossing komen vergroot dat het draagvlak
Als partijen samen tot een oplossing komen, dan is de kans op een verstoorde relatie minder groot
Als partijen zich niet laten bijstaan, dan behoeven zij geen kosten te maken

Nadelen:
Huurders zijn vaak niet opgewassen tegen hun verhuurders. Zeker niet tegen de grote verhuurders
Huurders zijn onvoldoende op de hoogte van de juridische regels en van de consequenties van bepaalde afspraken
Huurders hebben onvoldoende kennis om in te kunnen schatten wat een reële huurprijs is
Huurders hebben vaak geen tijd om zich hier in te verdiepen
Lage slagingskans

Natuurlijk zou het de ideale situatie zijn als partijen samen tot een oplossing zouden kunnen komen, die recht doet aan de belangen van beide partijen. En ondanks het feit dat er vaak wordt geroepen dat huurder en verhuurder er vaak samen uitkomen, zo heeft de heer Fierloos het in het artikel in De Zaak (klik hier) het zelfs over “9 van de 10 keer”, heb ik een heel andere benadering. Ik constateer namelijk dat partijen er vrijwel nooit uitkomen. En erger nog, als huurder en verhuurder tot een oplossing komen, dan zal die oplossing vrijwel altijd in het nadeel van de huurder uitvallen. Dit vanwege de scheve machtsverhouding en het gebrek aan kennis over de huurmarkt bij huurders. Ik merk hierbij nadrukkelijk op dat een nieuwe huurprijs voor tenminste 5 jaar geldt. Als de huurder dus een slechte deal maakt, dan heeft hij daar tenminste 5 jaar lang last van. Lagerehuur.nl moet dagelijks huurders om deze reden teleurstellen en ziet zeer geregeld dat een huurder als gevolg van een dergelijke afspraak het hoofd niet boven water kan houden. Het is ook hierom dat ik van mening ben dat het ongepast is om winkeliers aan te raden om zelf met hun verhuurder aan tafel te gaan.

Winkeliers zijn vaak huiverig om een deskundige in te schakelen, omdat zij bang zijn dat dit gevolgen heeft voor de relatie met hun verhuurder. Lagerehuur.nl begrijpt dat winkelier zich deze vraagstellen, maar ziet in de praktijk maar zelden dat de verhoudingen hieronder lijden. Vergeet ondertussen niet dat een winkelier slechts gebruikt maakt van zijn rechten Als een verhuurder daar iets op tegen heeft, dan is het zeer de vraag of hij of zij daar rekening mee moet houden. Verhuurders hadden de afgelopen 30 jaar geen enkel probleem om huurverhogingen af te dwingen…

Een veel gestelde vraag is of een boze verhuurder de huur kan opzeggen. Mijn antwoord hierop is dat een opzegging op die grond geen stand zal houden bij de rechter. Ik heb het overigens nog niet meegemaakt.

Hoe dan ook, Lagerehuur.nl onderzoekt altijd eerst of een verhuurder bereid is om tot een minnelijke regeling te komen. Wij hechten ook aan het behoud van een goede relatie tussen huurder en verhuurder.

De conclusie is helder; Lagerehuur.nl raadt huurders sterk af of zelf met de verhuurder in onderhandeling te treden. Er zijn te grote risico’s aan verbonden en vrijwel zonder uitzondering komt een huurder er bekaaid af. In een tijd waarin huurders recht hebben op een lagere huurprijs, na decennia van huurstijgingen, zou het zonde zijn om deze unieke mogelijkheid om toekomstmediapectief voor u en uw mediaoneel te kunnen realiseren, onbenut te laten.