wereldopzijnkop new 345x140

De wereld op zijn kop

Managing director Belinda Bakker van Wereldhave had het niet mooier kunnen verwoorden “de vastgoedsector heeft winkelcentra in Nederland de afgelopen jaren flink laten verloederen”. Nu het moment daar is dat de leegstand meer en meer toeneemt en de vastgoedsector dat terug ziet in de resultaten, komt men in actie. Dat ook de detaillisten het zwaar hebben, is slechts bijzaak… Met behulp van omvangrijke renovaties moeten de passantenstromen weer toenemen. Goed nieuws voor de detaillisten, toch? Ja natuurlijk is het goed dat er maatregelen worden genomen om meer passanten aan te trekken, maar het is wel van belang voor wiens rekening de kosten komen. U raadt het al…

Voor niets gaat de zon op en al helemaal niet bij vastgoedeigenaren. De detaillisten kunnen nadat het winkelcentrum is opgeknapt namelijk rekenen op een flinke huurverhoging. U leest het goed, een huurverhoging. En dat terwijl de vastgoedeigenaar niets meer doet, dan haar belegging te beschermen en maatregelen doorvoert die zij al jaren geleden hadden moeten doorvoeren. Let wel, daar waar winkelcentra de afgelopen (tientallen) jaren zijn verpauperd en waar de vastgoedsector net zo gemakkelijk ieder jaar de huurprijzen indexeerde, ook als de passantenstromen en de omzet sterk afnamen, gaan ze nu, na jaren van cashen, de rekening van de renovaties bij de detaillisten neerleggen. Het is eigenlijk een schande.

Het komt er wederom op neer dat de detaillisten hun portemonnee mogen trekken en dat de vastgoedsector haar zakken gaat vullen. En straks, als de passantenstromen weer afnemen en de omzetten als gevolg van de vergrijzing, internetverkopen, etc. verder blijven dalen, dan zitten de detaillisten met een nog hogere huurprijs en met een nog groter probleem. Kortom, in plaats van de detaillisten een flinke huurkorting te geven, confronteert de vastgoedsector de detaillisten zonder blikken of blozen met een huurverhoging. Het is de wereld op zijn kop!

Overigens, Lagerehuur.nl is van mening dat een stijgende passantenstroom slechts tijdelijk van aard is. Consumenten zullen een net gerenoveerd winkelcentrum eerder een bezoek aan doen, maar op het moment dat het naast gelegen winkelcentrum ook wordt opgeknapt, dan blijkt de loyaliteit ineens weer verdwenen en nemen de passantenaantallen net zo gemakkelijk weer af. Wat denkt u, zullen de vastgoedeigenaren dan de huurprijzen verlagen?