Lagerehuur.nl Kijk het paard WEL in de mond

Kijk het paard WEL in de mond!

Je moet een gegeven paard WEL in de mond kijken!

Het aloude gezegde is dat je een gegeven paard niet in de mond mag kijken. Klinkt leuk, maar in het geval dat uw verhuurder uit zichzelf een huurverlaging aan de orde stelt, kan dit desastreuze gevolgen hebben. Hoewel het een heel sympathiek gebaar lijkt, is dat het vaak niet. Integendeel! Ik zal dit kort uitleggen:

U betaalt maandelijks € 2.500 aan huur. Uw verhuurder komt met een mooi verhaal en geeft aan dat hij de huurprijs wil aanpassen naar € 2.400. Das lekker, € 100 per maand goedkoper, dat scheelt € 1.200 per jaar. GRATIS geld. De waarheid zou wel eens heel anders kunnen zijn. Stel dat u namelijk het recht heeft om de huurprijs te laten toetsen en dat de verwachting is dat de huurprijs naar € 1.950 per maand kan, dan laat u € 450 per maand, of te wel € 5.400 per jaar lopen. En let wel, door akkoord te gaan met de huurverlaging, verliest u voor tenminste 5 jaar het recht om de huurprijs te laten toetsen. Daar waar u dacht een goede zaak te doen, een cadeautje te hebben gekregen, zit u 5 jaar lang met een te hoge huurprijs opgezadeld. Uw schade? € 27.000.

Lagerehuur.nl adviseert u dan ook, om, als uw verhuurder de huurprijs wil aanpassen of het huurcontract wil laten aanpassen, goed uit te kijken en u te laten informeren. Zet onder geen beding zomaar uw handtekening.