lagerehuurenfranchise

Lagerehuur.nl en franchise

Lagerehuur.nl heeft ook veel zaken in behandeling, waarbij er sprake is van een extra complicatie, te weten een franchiserelatie tussen de huurder en de verhuurder. Alhoewel de huurovereenkomst op exact dezelfde wijze wordt uitgelegd door de rechter als een reguliere huurovereenkomst, er in dat geval sprake is van een “gewone” huurder-verhuurder relatie, verdient de behandeling van het dossier een speciale aanpak. Hoe komt dat?

Lagerhuur.nl hecht er altijd aan om de relatie tussen een huurder en verhuurder goed te houden. Evenwel is het een feit dat wij vaak, althans voor de verhuurder, slecht nieuws brengen. Het is de kunst om het nieuws zo te brengen dat de relatie tussen de huurder en verhuurder goed blijft. Indien er afgezien van de relatie huurder en verhuurder ook nog eens sprake is van de relatie franchisenemer en franchisegever dan is het zo mogelijk nog belangrijker om er alles aan te doen om de relatie in stand te houden. Immers, partijen hebben nog jaren op een buitengewoon intensieve wijze met elkaar te maken.

Het spreekwoord “it takes two to tango” gaat in dit soort zaken vaak op. De meeste franchise-organisaties doen er alles aan om haar franchisenemer, onze opdrachtgever, op andere gedachten te brengen. En waarom? Omdat ze eigenaar zijn van de winkel en hun belegging proberen te beschermen, of, als zij geen eigenaar van de winkel zijn, omdat zij er weinig behoefte aan hebben om hoge kosten te maken om de eigenaar van de winkel, hun verhuurder, te bewegen tot een lagere huurprijs.

Lagerhuur.nl investeert in haar contacten met de franchiseorganisaties. Wij proberen de organisaties te laten inzien dat onze opdrachtgevers, hun leden, recht hebben op een lagere huurprijs. Hierbij komt dat wij immer bereid zijn om de franchisegever, wanneer deze geen eigenaar maar (onderver)huurder van de winkel is, bij te staan in de discussie met de eigenaar van de winkel.

Lagerhuur.nl weet als geen ander hoe franchisegevers denken en handelen. Laat u niet afschrikken, neem met NEE geen genoegen en pak die handschoen op!