succesverhaal groot2 new 690x280

Succesverhaal

Het heeft even geduurd. Omdat verhuurder en huurder niet tot een vergelijk konden komen, heeft een door de rechter benoemde deskundige de huurprijs van winkel in de provincie Noord-Brabant onderzocht. De uitkomst was in eerste instantie dat de huur 15% te hoog was. Lagerehuur.nl had echter argumenten om een bepaalde referentie buiten beschouwing te laten. De deskundige was het hiermee eens en uiteindelijk is de huurprijs 22% naar beneden bijgesteld. Met terugwerkende kracht per 1 juni 2013!