partners Taxateurs

TAXATEURS

In ieder dossier komt de vraag aan de orde wat de huurprijs zou moeten zijn, als de wettelijke berekeningsmethodiek gevolgd wordt.  Maar weinig taxateurs hebben de kennis en de ervaring
om een goed onderbouwd advies te kunnen geven. Lagerehuur werkt samen met betrouwbare en gespecialiseerde taxateurs die dat wel kunnen.

Om te voorkomen dat wij onze opdrachtgevers te kort doen, maar ook om te voorkomen dat wij in een procedure voor onaangename verrassingen komen te staan, zijn wij heel selectief
als het gaat om de keuze voor de in te schakelen taxateur. Per dossier bekijken wij welke taxateur hiervoor het meest geschikt is.