monopoly new 345x140

Verhuurdersmonopoly

Het komt geregeld voor dat winkeliers die een winkel hebben in een winkelcentrum ons vragen of er mogelijkheden zijn om een lagere huurprijs te realiseren. Alhoewel voor deze winkels dezelfde regels gelden als voor andere winkels is het komen tot een huurverlaging wel gecompliceerder. Hoe komt dat?

De wet zegt in feite dat als de huren van vergelijkbare winkels ter plaatse over de afgelopen vijf jaar lager zijn, een huurprijsverlaging gerechtvaardigd is. Het is dus zaak dat wij referenties kunnen overleggen, waaruit volgt dat “andere” huren lager zijn. Dit is nu juist wat in een winkelcentrum erg moeilijk is. Bijna altijd zijn de winkels in het winkelcentrum eigendom van één en dezelfde eigenaar. Deze eigenaar weet dat als hij een winkel voor een lagere prijs verhuurder dit grote consequenties kan hebben. Andere huurders, maar toch zeker Lagerehuur.nl zullen die lagere huurprijzen aanvoeren als bewijs voor hun stelling dat de huurprijs omlaag moet.
Kortom, een verhuurder zal geen precedent willen scheppen en zelfs liever een winkel leeg laten staan, dan de huurprijzen te verlagen. Dit heeft tot het vervelende gevolg dat een huurder er dan niet gemakkelijk in zal slagen om aan te tonen dat de huurprijs te hoog is. Hiermee is ook de kans dat een huurder de rechter zal vragen om de huurprijs te toetsen klein.

Lagerehuur.nl onderkent dit probleem en ziet het als een grote uitdaging om ook deze winkeliers te kunnen helpen aan een lagere huurprijs. Maar hoe? Welnu, als Lagerehuur.nl het idee heeft dat een winkelier echt te veel huur betaalt, maar referenties in het winkelcentrum niet te vinden zijn, dan gaat zij op zoek naar referenties buiten het winkelcentrum. Wij zullen de rechter ervan proberen te overtuigen dat er van een vrije huurprijsontwikkeling geen sprake is vanwege de monopolypositie van de verhuurder en dat er referenties van buiten het winkelcentrum gebruikt mogen worden. Desnoods gecorrigeerd vanwege de betere of slechte ligging.

Op dit moment speelt een aantal van dit soort discussies. Zodra Lagerehuur.nl u meer kan vertellen over de uitkomst hiervan, laten wij u dit vanzelfsprekend weten. Wordt vervolgd!