verschillendesoortenverhuurders

Verschillende soorten verhuurders: deel 1

Deel 1 “de grote verhuurder”: Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk!!

Lagerehuur.nl heeft dagelijks te maken met verhuurders in alle denkbare hoedanigheden. Elk met hun eigen handelswijze, problemen en beperkingen. Het leek mij leuk dit keer een speciale groep verhuurders aan u voor te stellen: de “grote verhuurder”.

De grote verhuurder, soms beursgenoteerd, heeft vele tientallen zo niet honderden winkels in eigendom. Bovendien beschikt deze groep veelal over een eigen afdeling die zich alleen bezig houdt met huurprijsherzieningen. Deze groep kent de markt en de marktprijzen als geen ander.

De grote verhuurder beweegt redelijk voorspelbaar. In eerste instantie gooien ze de deur meedogenloos dicht. Hiermee hopen zij een groot deel van de verzoeken om een huurprijsverlaging al kwijt te zijn. Veel gebezigde argumenten zijn:

– “de huur is niet te hoog”;

– “ook wij hebben het moeilijk”;

– “de ondernemer moet zelf beter presteren”.

Sommige verhuurders, zeker als de winkeliers zich rechtstreeks melden, lopen niet weg voor een leugentje om eigen bestwil of zelfs voor een verkapt dreigement. Zo wordt zonder probleem het standpunt ingenomen dat een huurprijsherziening juridisch niet mogelijk is, terwijl dit wel het geval is of wordt gedreigd met een huurprijsverhoging. Sommigen grote verhuurders dreigen zelfs de huurovereenkomst te laten ontbinden. Veel gespin, weinig wol, maar het boezemt wel degelijk angst in!

Op het moment dat Lagerehuur.nl aan deze verhuurders laat weten dat de aangevoerde argumenten uiteraard niet opgaan en dreigt met een procedure, gaan veel deuren ineens toch open. Huurverlagingen van 10-30% zijn plotseling toch mogelijk…..

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Sommige grote verhuurders gaan het gesprek op een constructieve wijze aan. Als wij dan, goed onderbouwd en soms in ruil voor een nieuwe huurperiode, laten zien dat de huurprijs wel degelijk te hoog is, dan kan op korte termijn een minnelijke huurprijsverlaging een feit zijn.

Het is belangrijk dat u uw tegenstanders kent! Vanuit onze ervaring helpen wij u graag!