OVER LAGEREHUUR

Lagerehuur is een onderdeel van Stevens & Partners Legal Real Estate Management en in 2012 opgericht door Peter Stevens en Frouke de Wild. Zij zagen de vaak schrijnende situaties van winkeliers en horecaondernemers, die ondanks hard werken, toch hun deuren moesten sluiten. Hierbij viel hen op dat de huurprijs vaak veel te hoog is en niet meer op te brengen voor winkeliers en horecaondernemers. Zij hebben wettelijk recht op een huurprijsverlaging, maar weten dit vaak niet.

Daarom is Lagerehuur in het leven geroepen: om winkeliers en horecaondernemers te helpen aan een lagere huurprijs en hen zo weer toekomstperspectief te bieden. Lees meer over:

 

2015 02 FEB LAGERE HUUR 0007

Fotografie: Michel Wettstein

HET TEAM VAN LAGEREHUUR

MichelWettsteinFotografie Team

De harde kern van Lagerehuur bestaat uit de oprichter Peter en onze buitendienstmedewerker Peet. Lagerehuur is echter meer dan deze personen. Lagerehuur heeft een vaste groep van externe medewerkers die haar op tal van gebieden ondersteunt, adviseert en bijstaat. Denkt u daarbij aan juristen, advocaten, taxateurs etc.

MichelWettsteinFotografie Peter2

mr. P.A.J. Stevens (Peter)
Peter is medeoprichter van Lagerehuur en heeft al veel ondernemers aan een lagere huurprijs geholpen. Peter gaat 100% voor zijn klanten. Vanuit zijn ruime juridische ervaring weet Peter als geen ander een huurverlagingstraject zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.  Peter zoekt de dialoog met de verhuurder, maar grijpt ook direct in als een verhuurder zich niet coöperatief opstelt.
Mail Peter Stevens

MichelWettsteinFotografie Peet

Peet de Wit
Peet is aan Lagerehuur verbonden als buitendienstmedewerker. Hij rijdt dag in dag uit, week in week uit het hele land door. Peet gaat op bezoek bij (potentiële) klanten en is een onmisbare schakel in ons bedrijf. Wilt u ook graag dat Peet bij u op bezoek komt om de mogelijkheden te bespreken? Dat kan! Maak een afspraak of mail Peet de Wit.

VISIE & MISSIE

VISIE 


De huurprijzen zijn in de afgelopen vijf jaar sterk gedaald en blijven de komende jaren verder dalen. Dit onder druk van de toenemende leegstand. Goed nieuws voor startende ondernemers. Zittende huurders profiteren hier helaas niet van. Zij zien hun huur elk jaar stijgen. De huurprijs is vaak veel te hoog en door de dalende omzetten, krimpende marges en de overige lasten voor veel winkeliers en horecaondernemers niet meer op te brengen. Als deze tendens doorzet, zullen nog meer winkeliers en horecaondernemers hun deuren moeten sluiten. Lagerehuur wil dit voorkomen en helpt ondernemers aan een lagere huurprijs.

MISSIE


Lagerehuur helpt winkeliers en horecaondernemers op basis van no cure no pay hun verhuurders ervan te overtuigen dat de huurprijs te hoog is.

Hoe? Door aanspraak te maken op hun wettelijk recht op een lagere huurprijs. Zonder de goede verstandhouding met de verhuurder te verstoren.

Lagerehuur biedt ondernemers weer toekomstperspectief door hen aan een lagere huurprijs te helpen. Het geld wat hierbij vrijkomt kan gebruikt worden om te investeren en te innoveren.

VEELGESTELDE VRAGEN

VOOR KLANTEN

 • Hoe weet ik of ik recht heb op een huurprijsverlaging?
  Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Ten eerste moet u voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Als u daaraan niet voldoet, kunnen wij de huurprijs niet aan de rechter ter beoordeling voorleggen. Wij zijn dan geheel afhankelijk van de goede wil van uw verhuurder.
  Daarnaast leggen wij uw huurprijs alleen aan de rechter voor, als u daadwerkelijk teveel huur betaalt. Lagerehuur beschikt over een groot netwerk van deskundige taxateurs die deze vraag voor u kunnen beantwoorden. Bekijk hier meer uitleg.
 • Als ik niet aan de juridische voorwaarden voldoe of als mijn huurprijs niet te hoog is, kan Lagerehuur dan toch iets voor mij betekenen?
  Ja, ook dan kan Lagerehuur u helpen. Wij kunnen uw verhuurder alsnog vragen of er bereidheid is om mee te werken aan een huurprijsverlaging. Wij zullen uw verhuurder laten weten dat er geen verplichting is tot medewerking, maar wij proberen uw verhuurder wel te overtuigen van de urgentie van uw verzoek. Verhuurders zien vaak in dat ook zij belang hebben bij het continueren van de huurovereenkomst, zelfs tegen een lagere huurprijs. Bekijk hier meer informatie
 • Hoe zal mijn verhuurder reageren als ik Lagerehuur inschakel?
  Veel huurders betalen jarenlang te veel huur, omdat zij terughoudend zijn in het ter discussie stellen van de huurprijs. Een verhuurder zal wellicht niet direct openstaan voor een verzoek om een huurprijsverlaging, maar het is een feit dat u slechts gebruik maakt van een wettelijk recht. Bovendien heeft uw verhuurder er ook geen baat bij als u uw onderneming moet staken en als uw bedrijfsruimte leeg komt te staan.
  Lagerehuur heeft inmiddels ondernemers door het gehele land bijgestaan. Onze ervaring is dat verhuurders aan het einde van een huurverlagingstraject toch met tevredenheid op de onderhandelingen terugkijken en dat van een verstoorde relatie met de huurder vrijwel nooit sprake is. Dit komt mede doordat Lagerehuur uw verhuurder op een transparante en eerlijke wijze benadert. Wij onderbouwen onze standpunten en zorgen ervoor dat de discussie zakelijk blijft. Als wij tot de conclusie komen dat de betrokken partijen het niet met elkaar eens worden, dan leggen wij uw verhuurder uit dat het beter is dat een onafhankelijk iemand, de rechter, hier een oordeel over geeft. Bekijk hier meer informatie.
 • Kan mijn verhuurder het huurcontract opzeggen?
  Uw verhuurder kan het huurcontract opzeggen. Dat kan altijd. De kans dat een opzegging stand houdt, is echter zeer klein. Zonder toestemming van de rechter, heeft de opzegging geen effect. Een rechter zal de huurovereenkomst niet laten beëindigen omdat uw verhuurder het niet eens is met uw verzoek om een lagere huurprijs. Lagerehuur heeft dit nog niet meegemaakt in de inmiddels honderden behandelde zaken.
 • Moet ik eerst zelf in overleg met mijn verhuurder?
  Nee. Veel huurders onderhandelen eerst zelf met hun verhuurder, omdat zij willen voorkomen dat de verhouding met de verhuurder onder druk komt te staan. Wellicht wilt u uw verhuurder niet plotseling met Lagerehuur confronteren. Toch is ons advies altijd om niet zelf te onderhandelen. Gedegen juridische kennis en de marktkennis op het gebied van huurprijzen zijn essentieel in de onderhandelingen over een huurprijsaanpassingen. Lagerehuur beschikt over deze kennis. Nu een huurprijsaanpassing voor tenminste vijf jaar doorwerkt, doet u er goed aan zich door ons te laten begeleiden.
  Als u zich toch bezwaard voelt om uw verhuurder met Lagerehuur in contact te brengen, dan kunt u vanzelfsprekend uw verhuurder laten weten dat u ons inschakelt en dat Lagerehuur de uitdrukkelijke opdracht van u heeft gekregen om in goed overleg, en met respect voor elkaars belangen, in overleg te treden. Bekijk hier meer informatie.
 • Mijn verhuurder komt uit eigen beweging met een huurprijsaanpassing of een korting, wat nu?
  Laat u niet te snel verleiden. Het akkoord gaan met een huurverlaging, maar ook met een korting of het niet indexeren van de huurprijs gedurende meerdere jaren kan vervelende en verstrekkende gevolgen voor u hebben. Voordat u het weet zit u vijf jaar of langer aan de aangepaste huurprijs vast. Bekijk hier wat Lagerehuur voor u kan doen.

 

VOOR PARTNERS

 • Wie kan partner van Lagerehuur worden?
  In principe kan elke organisatie die de belangen behartigt van winkeliers en horecaondernemers, of op een andere wijze gelieerd is aan deze doelgroep, partner worden van Lagerehuur. Denkt u daarbij aan brancheverenigingen, ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen, adviesbureaus etc. Meld u hier aan.
 • Waarom partner worden?
  Lagerehuur kan uw leden of cliënten helpen aan een huurprijsverlaging. Door uw leden of cliënten onze dienstverlening aan te bieden, zullen zij maandelijks veel minder huur gaan betalen. U zult daardoor uw toegevoegde waarde voor uw leden of cliënten vergroten. Meld u hier aan.
 • Hoe word ik partner van Lagerehuur?
  U kunt contact met ons opnemen, wij bespreken graag de mogelijkheden met u! U kunt zich ook hier aanmelden.
 • Wat kost een partnerschap met Lagerehuur?
  Een partnerschap met Lagerehuur is kosteloos. Meld u hier aan.

 

VOOR VERHUURDERS

 • Waarom werkt Lagerehuur nooit voor verhuurders?
  Lagerehuur kiest ervoor om alleen voor huurders te werken om belangenverstrengeling te voorkomen. Wel werkt Lagerehuur vaak samen met onderverhuurders. Wij benaderen dan gezamenlijk de hoofdverhuurder of eigenaar. Zo nemen wij onderverhuurders kosten uit handen (juridische kosten, taxatiekosten, etc.). Ook wordt zo voorkomen dat de huurprijs die de huurder aan een verhuurder betaalt, lager is dan de huurprijs die de verhuurder aan de hoofdverhuurder / eigenaar betaalt.
 • Wanneer treedt Lagerehuur in contact met de verhuurder?
  Lagerehuur neemt pas contact op met een verhuurder als zij een gedegen juridische analyse heeft gemaakt en als zij onderzoek heeft laten doen naar de relatie tussen de huidige huurprijs en de wettelijke huurprijs. Lagerehuur weet dat het onderzoek naar de hoogte van de huurprijs specialistische kennis vereist en werkt dan ook alleen met taxateurs die bekend zijn met, en ervaring hebben in, het berekenen van de huurprijs conform de wettelijke berekeningsmethodiek. Kortom, Lagerehuur gaat grondig te werk.
 • Relatie huurder en verhuurder

  Vaak verwijt de verhuurder zijn huurder contact te hebben opgenomen met Lagerehuur zonder de verhuurder vooraf op de hoogte te hebben gesteld. Dit is niet terecht. Onafhankelijke adviseurs zijn er op ieder vakterrein en dus ook op het gebied van huurprijsverlaging. Bovendien heeft Lagerehuur nooit als doel de relatie tussen een huurder en verhuurder te verstoren. Lagerehuur zal de verhuurder uitleggen waarom zijn huurder recht heeft om een huurprijsverlaging, maar zorgt er ook voor dat huurders goed zijn geïnformeerd en zich redelijk opstellen.
 • Waarom raadt Lagerehuur huurders af om zelf in contact te treden met hun verhuurder?            
  Winkeliers en horecaondernemers zijn onvoldoende op de hoogte van de wettelijke bepalingen voor een huurprijsverlaging. Ook weten zij niet wat voor hun specifieke situatie een redelijke huurprijs is. Lagerehuur ziet elke dag voorbeelden van teleurgestelde huurders die hebben ingestemd met een nieuwe huurprijs, om daar vervolgens voor minstens vijf jaar aan vast te zitten.
 • Wat als een verhuurder niet mee wil werken aan een huurprijsverlaging?

  Het komt zelden voor dat Lagerehuur er niet uitkomt met een verhuurder, simpelweg omdat dat wij werken volgens de wettelijke bepalingen. Wij vragen dus om een reële huurprijsverlaging. Mocht een verhuurder echt niet mee willen werken, dan zijn wij helaas genoodzaakt de rechter de huurprijs vast te laten stellen. In het merendeel van de gevallen is dit gelukkig niet nodig en komen wij er samen met de verhuurder in goede harmonie uit.
  Natuurlijk is het niet leuk als de huurinkomsten dalen, maar het alternatief, een lege bedrijfsruimte, is nog slechter. Huurder en verhuurder hebben een gemeenschappelijk doel en een minnelijke huurprijsaanpassing naar een reëel niveau biedt voor beide partijen uiteindelijk voordeel. Veel verhuurders zien dit in en gaan op een constructieve wijze met ons het gesprek aan.
Andere vraag?
Contact