MAKELAAR AANSPRAKELIJK VOOR WOONOPPERVLAKTE

Op 11 september 2013 heeft de Rechtbank Den Haag voor het eerst geoordeeld dat een makelaar aansprakelijk is voor de schade die de gedupeerde koper heeft geleden omdat deze een onjuiste vermelding van de woonoppervlakte heeft gegeven. Stevens & Partners heeft de gedupeerde koper in deze zaak bijgestaan en daarmee belangrijke jurisprudentie gecreëerd.

In deze zaak klopte het woonoppervlakte niet. De makelaar had de verkeerde woonoppervlakte vermeld en het huis bleek na verkoop kleiner, had simpelweg minder m2’s. De makelaar is met succes aansprakelijk gesteld voor het feit dat de oppervlakte van het huis niet klopte.

Woningbezitters die onjuist zijn geïnformeerd over de woonoppervlakte van hun woning, hebben recht op schadevergoeding. Bent u ook benadeeld? Neem dan contact op.

Neem contact op
Naar Contact
2016 peter

U HEEFT EEN HUIS GEKOCHT 

Bent u onjuist geïnformeerd over de woonoppervlakte van uw woning? Dan hebt u wellicht recht op schadevergoeding. De aansprakelijkheid van de makelaar met betrekking tot de oppervlakte is in diverse uitspraken vastgesteld, tot aan de Hoge Raad toe. Bekijk deze uitspraken hieronder.

Stevens & Partners

Onder de naam Stevens Legal (stevenslegal.nl) heeft Stevens & Partners al veel makelaars aansprakelijk gesteld. En de aansprakelijkheid van veel makelaars is door rechters ook veelvuldig vastgesteld. Stevens Legal is onderdeel van Stevens & Partners. Bent u ook benadeeld? Stevens & Partners helpt u om uw recht te halen.

SCHADEVERGOEDING

Uw schadevergoeding kan oplopen tot vele (tien)duizenden euro’s. Stevens & Partners heeft al veel gedupeerde kopers geholpen om deze schade voor rekening van de makelaar te laten komen. Wilt u ook weten wat uw recht is? Neem contact op voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Bespreek uw mogelijkheden in een gratis informatiegesprek
Neem contact op!

STEVENS & PARTNERS STELT MAKELAAR AANSPRAKELIJK

Stevens & Partners komt op voor woningbezitters die zijn benadeeld doordat de woonoppervlakte van hun woning niet klopte, niet overeen kwam met wat in de verkoopbrochure of op Funda stond vermeld. Het huis bleek kleiner. De makelaar had vierkante meters verzonnen en daarmee week de vermelde oppervlakte af van de werkelijke oppervlakte. De maten en inhoud van de woning klopten heel vaak niet met wat de makelaar had opgegeven.

Makelaars die een fout hebben gemaakt, mogen hier niet zomaar mee wegkomen. Zeker niet als op grote schaal huizenbezitters duizenden, vaak zelfs tienduizenden, euro’s schade hebben geleden als gevolg van dit onzorgvuldig handelen van makelaars. De makelaar moet aansprakelijk worden gesteld voor deze fout en moet de geleden schade vergoeden.

Radar
Het is algemeen bekend dat makelaars in het verleden op grote schaal de oppervlakte van een woning te rooskleurig voorspiegelden om daarmee een betere verkoopprijs voor hun klanten te kunnen realiseren. Door programma's als Radar, die hier veel aandacht aan heeft besteed en deze misstanden aan de kaak heeft gesteld, heeft in 2010 een aantal beroepsorganisaties, waaronder de NVM en de VBO, de Meetinstructie ingevoerd. Hiermee diende bewerkstelligd te worden dat makelaars voortaan wel de juiste woonoppervlakte doorgaven.

Meetinstructie
De meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen is in 2010 vastgesteld. De meetinstructie geeft een praktische handleiding om voor woningen de gebruiksoppervlakte Wonen te meten. De meetinstructie is gericht op het meten van de gebruiksoppervlakte per individuele woning (de oppervlakte "achter de voordeur") en niet de gebruiksoppervlakte van een complex. Makelaars gebruiken deze meetinstructie bij het bepalen van de oppervlakte van de woningen. De meetinstructie gebruiksoppervlakte woningen kunt u hier bekijken. Wilt u meer informatie over de meetinstructie gebruiksoppervlakte en inhoud? Kijk dan op de website van de waarderingskamer.

Neem contact op
Mail Peter

Uitspraken

Mr. Stevens staat aan de basis van de jurisprudentie als het gaat om makelaars die de meetinstructie niet hebben opgevolgd

Stevens & Partners heeft een selectie gemaakt van een aantal uitspraken, zowel van de tuchtrechter als van rechtbanken en hoven, waar zij bij betrokken is geweest. Klik hieronder op een uitspraak om deze in te zien.

TUCHTRECHTER

Hoge Raad, 2018
Raad van Toezicht, Groningen 2012
Raad van Toezicht, Den Haag 2013
Raad van Toezicht, Den Haag 2014
Raad van Toezicht, Arnhem 2015
Centrale Raad van Toezicht, 2013
Centrale Raad van Toezicht, 2014

RECHTBANK

Rechtbank, Den Haag 2013
Rechtbank, Den Haag 2015

GERECHTSHOF

Gerechtshof, Amsterdam 2017

VEEL MAKELAARS NEMEN HET NIET ZO NAUW MET DE MEETINSTRUCTIE

Bent u onjuist geïnformeerd?

Er is gebleken dat veel makelaars het niet zo nauw namen met de Meetinstructie. Sterker nog, het komt heel vaak voor dat er een groot verschil zit tussen de opgegeven woonoppervlakte en de werkelijke woonoppervlakte. Nog steeds zijn er makelaars die de meetinstructie bewust niet naleven en een onjuiste afmeting van de woning doorgeven. Het komt ook veel voor dat makelaars de Meetinstructie per ongeluk niet goed toepassen of bijvoorbeeld grove rekenfouten maken.

Blijkt dat de oppervlakte van uw huis niet klopt? Bent ook u benadeeld doordat uw woning kleiner blijkt te zijn, dat de verkopend makelaar een onjuist oppervlakte aan u heeft opgegeven en wilt u de makelaar aansprakelijk stellen voor dit onjuiste woonoppervlak? Als uw woning kleiner is dan u blijkens de mededelingen van uw makelaar mocht verwachten en u de makelaar hiervoor aansprakelijk wilt stellen, neem dan contact op met Stevens & Partners. Wij doen er alles aan om de door u geleden schade te verhalen. Neem gerust contact met ons op.

Succesvol aansprakelijk gesteld

In de afgelopen jaren heeft mr. P.A.J. Stevens van Stevens & Partners (voorheen Stevens Legal) een groot aantal tuchtklachten ingediend en meerdere gerechtelijke procedures aanhangig gemaakt. Met als doel een einde te maken aan deze misstanden. Deze rechtszaken betroffen allemaal een onjuiste vermelding van de woningoppervlakte. Makelaars blijken evenwel hardnekkig in het niet of niet correct toepassen van de Meetinstructie.

Inmiddels zijn er veel successen behaald. Begin 2017 hebben zowel het Gerechtshof Den Haag als het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat een makelaar die een woning niet op een juiste wijze opmeet, onrechtmatig handelt en ook schadeplichtig is. Hiermee heeft Stevens & Partners de aansprakelijkheid van de makelaar inzake de oppervlakte vast laten stellen en in diverse zaken een vergoeding van de makelaar geclaimd voor het geven van verkeerde afmetingen. In 2018 heeft de Hoge Raad dat standpunt ook ingenomen.

2015 kantoor

 

Haal uw recht
Het blijkt dat sinds 2010 veel mensen (wel duizenden) een woning hebben gekocht waarbij het huis kleiner blijkt dan hun door de verkopend makelaar was voorgespiegeld. Aan de hand van de glasheldere uitspraken die Stevens & Partners in eerdere zaken heeft gekregen, zijn de kansen op een succesvolle schadevergoedingsactie sterk toegenomen. Maar dit zal niet zonder slag of stoot gaan. Stevens & Partners helpt u als de makelaar iedere claim afwijst om toch uw recht te halen.

Vraag een gratis informatiegesprek aan en bekijk de mogelijkheden in uw situatie.

Vraag aan
Vraag een gratis informatiegesprek aan.
Vraag aan

WERKWIJZE IS AANPAK OP MAAT

2016 peter4

IEDERE ZAAK VERDIENT ZIJN EIGEN AANPAK

Maatwerk. Ieder dossier is anders en iedere zaak verdient een eigen plan van aanpak. Dit komt simpelweg omdat de omstandigheden per geval verschillen. Daarom start elk traject met een vrijblijvend informatiegesprek.

Minnelijke regeling
Stevens & Partners streeft er altijd naar om op een constructieve wijze tot een oplossing te komen. In de praktijk blijkt dit niet altijd te lukken, omdat makelaars niet openstaan voor een minnelijke regeling, vaak onder druk van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Ondanks het feit dat diverse rechtbanken en gerechtshoven en recentelijk de Hoge Raad hebben bepaald dat een makelaar onzorgvuldig en onrechtmatig handelt wanneer de meetinstructie wordt geschonden, stellen sommige makelaars zich nog steeds op het standpunt dat zij niet verkeerd gehandeld hebbe. In de hoop om daarmee een schadevergoeding te ontlopen.

Eerlijk resultaat voor u
Stevens & Partners heeft veel ervaring als het gaat om het vinden van de juiste invalshoek. Soms kiezen wij ervoor om een tuchtklacht in te dienen, soms om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Vaak ook beiden. Hoe dan ook, het doel heiligt de middelen en Stevens & Partners zal er alles aan doen om tot een voor u eerlijk resultaat te komen.

Meer informatie of meer weten?
Neem contact op

TARIEVEN & CONTACT

WAT KOST DAT?

Na bestudering van uw stukken legt Stevens & Partners een plan van aanpak aan u voor. Onderdeel hiervan is ook een honorariumvoorstel. Het kan zijn dat uw zaak op basis van een uurtarief wordt afgerekend, een andere mogelijkheid is dat het honorarium afhankelijk is van het resultaat dat wordt behaald. Of een combinatie daarvan.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn en hoe de schadevergoeding voor u te behalen is? Neem dan contact op voor een informatiegesprek.

U kunt het formulier invullen, bellen tijdens kantooruren naar 070-7534125 of mailen naar Peter

CONTACT

Woningbezitters die onjuist zijn geïnformeerd over de woonoppervlakte van hun woning, hebben recht op schadevergoeding.

Postadres: Postbus 17213, 2502 CE Den Haag
Email: peter@stevens-partners.nl
Telefoon: 070 – 753 41 25
Telefonische openingstijden: van 09:00 uur tot 13:00 uur

Contact opnemen?
Naar contactformulier